Zobrazení: vizuální, textové

Akademický bulletin

abicko.avcr.cz [aktuální verze]

Časopis obsahuje oficiální informace ze zasedání Akademické rady AV ČR a zasedání Rady vlády pro vědu a výzkum, články o vědeckých objevech, polemiky k situaci v AV ČR a vědecké obci v ČR i v zahraničí, reportáže a fotoreportáže z významných událostí, zprávy z tiskových konferencí a rozhovory se zahraničními vědci. Dostupný od roku 1998

Vydavatel: Akademie věd ČR. Středisko společných činností

Akademie věd České republiky

www.avcr.cz [aktuální verze]

Hlavním posláním Akademie věd a jejích pracovišť je uskutečňovat základní výzkum v širokém spektru přírodních, technických, humanitních a sociálních věd. Stránky obsahují informace vědě a výzkumu (výzkumné záměry vědeckých pracovišť, zahraniční spolupráce), sekci pro média (tiskové zprávy a konference, činnosti pro popularizaci vědy), možností vzdělávání, aktuality

Vydavatel: Akademie věd ČR

Akademon : server pro technické inovace, dobrodružství poznání a nejnovější poznatky vědy

www.akademon.cz [aktuální verze]

Informace z oblasti technologických inovací a nejnovějších poznatků vědy

Vydavatel: Dvořák, Ondřej

CBU International Conference Proceedings ...

ojs.journals.cz/index.php/CBUIC/ [aktuální verze]

Sborník v angličtině z mezinárodní konference zaměřené na aktuální problémy a znalosti v oblasti vědeckého vzdělávání v různých oblastech.

Vydavatel: Central Bohemia University

Licence: CC BY 3.0

Česká hlava : projekt na podporu vědecké a technické inteligence

ceskahlava.cz [aktuální verze]

Informace o projektu Česká hlava, jehož cílem je popularizovat vědu a zvýšit společenskou prestiž tuzemských technických a vědeckých pracovníků coby hlavních tvůrců ekonomické prosperity země. Stránky obsahují informace o jednotlivých ročnících, články, dokumenty a aktuality. Součástí je i Zpravodaj Věda a média

Vydavatel: Česká hlava

Člověk : časopis pro humanitní vědy

clovek.ff.cuni.cz [aktuální verze]

Časopis na podporu studentské vědy napříč obory. Je otevřen všem studentům Filosofické fakulty UK

Vydavatel: Univerzita Karlova. Filozofická fakulta. Katedra sociologie

Czech Journal of Social Sciences, Business and Economics : an International Multidisciplinary Refereed Journal of social sciences, business and economics

www.cjssbe.cz [aktuální verze]

Odborný recenzovaný časopis v angličtině zaměřený na sociální vědy, ekonomii a podnikání. Články z teoretického i empirického výzkumu

Vydavatel: Univerzitní servis

Licence: CC BY-NC-ND 3.0

Den vědy

denvedy.ff.cuni.cz [aktuální verze]

Stránky Dne vědy FF UK, na kterém se seznamují zájemci o studium, odborná akademická a široká veřejnost s vědeckými aktivitami a projekty FF UK. Informace o programu, výstavě a přednášejících.

Vydavatel: Univerzita Karlova

Essentia

www.essentia.cz [aktuální verze]

Recenzovaný mezioborový časopis pro vědu, výzkum, nové technologie, aplikaci vědeckých poznatků a ochranu přírody v České republice

Vydavatel: Šváb, Václav

Fondy EHP a Norska

www.eeagrants.cz [aktuální verze]

Stránky fondů založených státy Island, Lichtenštejnsko a Norsko za účelem snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru a k posilování spolupráce s patnácti evropskými státy.

Vydavatel: Ministerstvo financí ČR

Licence: CC BY-NC-ND 3.0 CZ

Geopolitan.net : zpráva pro ty, co chtějí vědět více ...

www.geopolitan.net [aktuální verze]

Stránky poskytují informace z domácího i zahraničního dění, kultury, historie a dalších témat.

Vydavatel: Tradiční rodina z.s.

Licence: CC BY-SA 4.0

Grant journal

www.grantjournal.com [aktuální verze]

Vědecký časopis publikující recenzované vědecké práce, vědecké studie, výsledky výzkumné a vědecké činnosti příjemců grantů a veřejných podpor.

Vydavatel: Magnanimitas

1 2 3