Zobrazení: vizuální, textové

Dětská práva

www.detskaprava.cz [aktuální verze]

Stránky věnující se problematice dětských práv v ČR. Informace z této problematiky pro děti, náctileté, rodiče a učitele

Vydavatel: Vzdělávací institut ochrany dětí

Dobrá rodina

www.dobrarodina.cz [aktuální verze]

Stránky obecně prospěšné společnosti, jejímž cílem je ochrana dětí, zejména těch, které nemohou vyrůstat u svých rodičů. Informace o sdružení a jeho činnosti.

Vydavatel: Dobrá rodina

K213

www.k213.cz [aktuální verze]

Informace o soudních případech z oblasti rodinného práva, převážně s důrazem na roli otce v rodině. Součásti jsou i aktuality z této oblasti

Vydavatel: K 213

Liga lidských práv

www.llp.cz [aktuální verze]

Informace nevládní organizaci, jejímž cílem je ochrana lidských práv v rozsahu, ve kterém tato práva garantuje Listina základních práv a svobod a závazné mezinárodní smlouvy. Systémová doporučení pro řešení problematiky dodržování lidských práv, konference a semináře, služby pro veřejnost

Vydavatel: Liga lidských práv

Spravedlnost dětem

www.iustin.cz [aktuální verze]

Informace z oblasti rodinné práva, judikatura, popis syndromu zavrženého rodiče, monitoring problematiky střídavé péče o dítě, aktuality z oblasti soudních sporů a legislativního vývoje v oblasti péči o dítě

Vydavatel: Spravedlnost dětem

Stop násilí na dětech

stopnasilinadetech.cz [aktuální verze]

Prezentace vládní preventivní kampaně Stop násilí na dětech. Informace pro děti, rodiče i odbornou veřejnost

Vydavatel: Úřad vlády ČR

1