Zobrazení: vizuální, textové

Liga lidských práv

www.llp.cz [aktuální verze]

Informace nevládní organizaci, jejímž cílem je ochrana lidských práv v rozsahu, ve kterém tato práva garantuje Listina základních práv a svobod a závazné mezinárodní smlouvy. Systémová doporučení pro řešení problematiky dodržování lidských práv, konference a semináře, služby pro veřejnost

Vydavatel: Liga lidských práv

1