Zobrazení: vizuální, textové

IM6 : časopis Fakulty informatiky MU

www.fi.muni.cz/im6/ [aktuální verze]

Elektronický časopis, který se věnuje moderním tématům elektronické kultury jako je role médií, moderního umění, vývoj společnosti apod.

Vydavatel: Masarykova univerzita. Fakulta informatiky

Krištof Kintera

www.kristofkintera.com [aktuální verze]

Galerie fotografií a videa zachycující dílo současného umělce Krištofa Kintery, který se zaměřuje na kritiku současné konzumní společnosti

Vydavatel: Kintera, Krištof

Talentum.cz : portál pro umělce o umění

www.talentum.cz [aktuální verze]

Jedná o stránky projektu, který vystavuje díla začínajících umělců z oblasti designu, digitálních médií, fotografie, grafiky, kresby, malířství, sochařství a textilu. Součástí zdroje jsou i návody pro zvládnutí základních technik pro kreslení

Vydavatel: GraphArts - studio Grus

1