Zobrazení: vizuální, textové

Projekt VaV MŠMT Kačina 2006 - 2011

www.projektkacina.estranky.cz [aktuální verze]

Webové stránky projektu výzkumu a vývoje nazvaného Implementace opatření Evropské úmluvy o krajině v intenzivně zemědělsky využívaných oblastech nesoucích stopy historických krajinářských úprav - pilotní studie Nové Dvory - Kačina

Vydavatel: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví

Licence: CC BY-NC-ND 3.0
1