Zobrazení: vizuální, textové

Identifikace a prezentace památkového potenciálu historické kulturní krajiny ČR

www.hikk-naki.cz [aktuální verze]

Stránky výzkumného projektu s cílem identifikace, dokumentace a prezentace poznatků o hodnotách historické kulturní krajiny s památkovým potenciálem. Součástí stránek metodika projektu, přehled výstupů, řešitelský tým.

Vydavatel: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví

Licence: CC BY-NC 4.0

Projekt VaV MŠMT Kačina 2006 - 2011

www.projektkacina.estranky.cz [aktuální verze]

Webové stránky projektu výzkumu a vývoje nazvaného Implementace opatření Evropské úmluvy o krajině v intenzivně zemědělsky využívaných oblastech nesoucích stopy historických krajinářských úprav - pilotní studie Nové Dvory - Kačina

Vydavatel: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví

Licence: CC BY-NC-ND 3.0

Projekt výzkumu a vývoje DF12P01OVV001 : Ochrana a péče o historickou kulturní krajinu prostřednictvím institutu krajinných památkových zón

www.kpz-naki.cz [aktuální verze]

Stránky projektu zaměřeného na prohloubení poznatků o kulturně-historických hodnotách kulturní krajiny a zhodnocení a rozvinutí stávajícího systému ochrany a péče v rámci kategorie krajinných památkových zón. Obsahují informace o projektu, krajinných památkových zónách a o aktuálním stavu řešení.

Vydavatel: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví

Licence: CC BY-NC-ND 3.0 CZ
1