Zobrazení: vizuální, textové

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR : ÚZIS ČR

www.uzis.cz [aktuální verze]

Informace o činnosti organizace, součástí Rychlé informace, Aktuální informace, Informace ze zdravotnictví krajů, plné texty výstupů z jednotlivých analýz a další.

Vydavatel: Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

1