Zobrazení: vizuální, textové

Lékařská knihovna : časopis pro knihovny a informační střediska ve zdravotnictví

www.nlk.cz/publikace-nlk/lekarska-knihovna/ [aktuální verze]

Elektronická verze časopisu Lékařská knihovna, který od roku 2009 vychází pouze v této podobě. Informace o aktuálním dění v oblasti lékařských knihoven, nejnovější trendy v oblasti knihovnických služeb a dodávání lékařských informací.

Vydavatel: Národní lékařská knihovna

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR : ÚZIS ČR

www.uzis.cz [aktuální verze]

Informace o činnosti organizace, součástí Rychlé informace, Aktuální informace, Informace ze zdravotnictví krajů, plné texty výstupů z jednotlivých analýz a další.

Vydavatel: Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

1