Zobrazení: vizuální, textové

Barmské centrum Praha

burma-center.org [aktuální verze]

Stránky Barmského centra Praha o problematice lidských práv v Barmě. Podpora tamních lidí a snaha zajistit jim základní věci, jako jsou vzdělání, zdravotní péče a právní jistota. Přehled stávajících a ukončených projektů, kampaní, tiskové zprávy

Vydavatel: Barmské centrum Praha

Bezpečí pro uprchlíky

uprchlik.ecn.cz/cz/ [aktuální verze]

Informace o projektu, jehož cílem je informovat veřejnost o azylové politice a sociální situaci uprchlíků v ČR

Vydavatel: NESEHNUTÍ Brno

Český helsinský výbor

www.helcom.cz [aktuální verze]

Český helsinský výbor je nevládní neziskovou organizací pro lidská práva. Informace o jeho struktuře, poslání a činnosti. Součástí jsou i vydávané publikace včetně časopisu Lidská práva s archivem od roku 1999

Vydavatel: Český helsinský výbor

Migraceonline.cz : o migraci ve střední a východní Evropě

migraceonline.cz [aktuální verze]

Informace o fenoménu uprchlíků žijících ve střední a východní Evropě. Otázky genderu a migrace, získávání občanství a diskriminace imigrantů v médiích

Vydavatel: Multikulturní centrum Praha

Migrationonline.cz : on migration in Central and Eastern Europe

migrationonline.cz [aktuální verze]

Informace o fenoménu uprchlíků žijících ve střední a východní Evropě. Otázky genderu a migrace, získávání občanství a diskriminace imigrantů v médiích

Vydavatel: Multikulturní centrum Praha

Odbojová skupina bratří Mašínů : nic není černobílé

www.bratri-masinove.cz [aktuální verze]

Stránka obsahuje informace o útěku skupiny bratří Mašínů do západní části Berlína. Součástí je také otevřená diskuze nad tímto činem

Vydavatel: Obešlo, Miroslav

Licence: CC BY-ND 3.0

Organizace pro pomoc uprchlíkům

opu.cz [aktuální verze]

Stránky organizace pomáhající uprchlíkům a cizincům v ČR. Přehled poradenské činnosti, terénní programy, uskutečněné projekty.

Vydavatel: Organizace pro pomoc uprchlíkům

POMÁHÁME UPRCHLÍKŮM

prouprchliky.e-cirkev.cz [aktuální verze]

Web, který zřizuje Českobratrská církev evangelická, s informacemi o pomoci uprchlíkům v Česku i české pomoci směrem na Ukrajinu.

Vydavatel: Českobratrská církev evangelická

Pomoc pro uprchlíky

www.pomocuprchlikum.cz [aktuální verze]

Web věnovaný organizaci pomoci uprchlíkům ze Středního Východu a severní Afriky.

Vydavatel: Klára Bažantová

Licence: CC BY 4.0

Společně k rozmanitosti : cesta - identita - soužití

spolecnekrozmanitosti.cz [aktuální verze]

Stránky programu usilujícího o vytvoření prostoru pro tolerantní a vstřícné soužití ve společnosti. Součástí informace o migraci, tiskové zprávy.

Vydavatel: NESEHNUTÍ Brno

Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra

www.suz.cz [aktuální verze]

Stránky správy, která je provozovatelem přijímacích, pobytových a integračních azylových středisek. Informace o správě, střediscích, projektech a aktuálním dění.

Vydavatel: Ministerstvo vnitra ČR. Správa uprchlických zařízení

Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky

www.unhcr.cz [aktuální verze]

Webové stránky shrnující problematiku postavení uprchlíků ve světě i v České republice a sledující informace o migraci a azylu. Diplomové a rigorózní práce, elektronické publikace, slovník základních pojmů, metodické materiály pro jednání s uprchlíky, aktuality z oblasti

Vydavatel: Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky

1