Zobrazení: vizuální, textové

Anticomm.co.uk : communist terror in Czechoslovakia & anti-communist resistance

anticomm.co.uk [aktuální verze]

Stránky dokumentující komunistický režim a protikomunistický odboj. Součástí rozsáhlý doprovodný materiál a originální dokumenty.

Vydavatel: Valdová, Veronika

Licence: CC BY-NC-ND 3.0

Odbojová skupina bratří Mašínů : nic není černobílé

www.bratri-masinove.cz [aktuální verze]

Stránka obsahuje informace o útěku skupiny bratří Mašínů do západní části Berlína. Součástí je také otevřená diskuze nad tímto činem

Vydavatel: Obešlo, Miroslav

Licence: CC BY-ND 3.0

Případ kpt. Vladimíra Hučína v dokumentech

cs-magazin.com/hucin/ [aktuální verze]

Činnost Vladimíra Hučína v protikomunistickém odboji a v BIS po roce 1989 a informace o jeho soudním procesu

Vydavatel: Občan_České_republiky

Scriptum

www.scriptum.cz [aktuální verze]

Digitální knihovna, která nekomerčně zpřístupňuje význačné tituly českých exilových a samizdatových periodik

Vydavatel: Sdružení občanů Exodus

Sdružení bývalých politických vězňů

politicti-vezni.cz [aktuální verze]

Informace o činnosti Sdružení, stanovy. Zdroj obsahuje názory členů na dění ve společnosti, polemiky k událostem na politické scéně, články o komunistické totalitní době. Součástí časopis Věrni zůstali.

Vydavatel: Sdružení bývalých politických vězňů

Vons.cz

vons.cz [aktuální verze]

Webové stránky o dějinách Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných. Součástí stránek plné texty publikací, sborníků a informačních materiálů.

Vydavatel: Blažek, Petr

1