Zobrazení: vizuální, textové

Agronavigátor

agronavigator.cz [aktuální verze]

Univerzální zemědělský a potravinářský internetový informační portál Ústavu zemědělských a potravinářských informací

Vydavatel: Ústav zemědělské ekonomiky a informací

Informační centrum bezpečnosti potravin

www.bezpecnostpotravin.cz [aktuální verze]

Portál přináší 24-hodinový servis aktuálních informací týkajících se bezpečnosti potravin, včetně oficiálních vyjádření příslušných orgánů státní zprávy.

Vydavatel: Ústav zemědělské ekonomiky a informací

Scientia Agriculturae Bohemica

sab.czu.cz [aktuální verze]

Vědecký časopis v angličtině zaměřený na oblast zemědělství a příbuzných disciplín.

Vydavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze

Společnost pro výživu

www.vyzivaspol.cz [aktuální verze]

Společnost pro výživu je občanské sdružení odborníků a pracovníků v oboru lidské výživy. Na webu jsou informace o akcích, které společnost pořádá pro laickou i odbornou veřejnost, a informace o odborně populárním časopisu Výživa a potraviny se zaměřením na všechny aspekty spojené s výživou obyvatelstva. Vybrané články jsou dostupné online.

Vydavatel: Společnost pro výživu

Státní zemědělská a potravinářská inspekce

www.szpi.gov.cz [aktuální verze]

Stránky inspekce, orgánu státního dozoru zejména nad zdravotní nezávadností, jakostí a řádným označováním potravin.

Vydavatel: Státní zemědělská a potravinářská inspekce

Výzkumný ústav pícninářský

vupt.cz [aktuální verze]

Informace o aktivitách Výzkumného ústavu pícninářského zaměřeného na aplikovaný výzkum v oblasti zemědělství, životního prostředí a potravinářství

Vydavatel: Výzkumný ústav pícninářský

1