Zobrazení: vizuální, textové

Výzkumný ústav pícninářský

vupt.cz [aktuální verze]

Informace o aktivitách Výzkumného ústavu pícninářského zaměřeného na aplikovaný výzkum v oblasti zemědělství, životního prostředí a potravinářství

Vydavatel: Výzkumný ústav pícninářský

Zahradnická fakulta

zf.mendelu.cz [aktuální verze]

Informace o fakultě, studiu, vědecké a výzkumné činnosti, pořádaných akcích a jednotlivých katedrách

Vydavatel: Mendelova univerzita. Zahradnická fakulta

1