Zobrazení: vizuální, textové

Gelenius : David Vopřada

gelenius.blogspot.com [aktuální verze]

Osobní blog katolického kněze; autor současně píše také blog Apologia vysvětlující postoje katolické víry

Vydavatel: Vopřada, David

Kněz na Internetu

knez.cz [aktuální verze]

Kněz Josef Ptáček sleduje křesťanská témata na internetu. Pozornost je věnována i vztahu víry a moderních technologií

Vydavatel: Ptáček, Josef

Kněžské bratrstvo svatého Pia X.

fsspx.cz [aktuální verze]

Stránky společnosti tradicionalistických římskokatolických kněží. Obsahují program bohoslužeb, informační letáky, nahrávky kázání a informace o bratrstvu.

Vydavatel: Credidimus Caritati

1