Zobrazení: vizuální, textové

Intelligent data analysis research lab : IDA

ida.felk.cvut.cz [aktuální verze]

Stránky výzkumné skupiny zaměřené na vytváření algoritmů pro efektivní data mining a zdokonalení extrakce relativních dat. Informace o projektech, členové, vydané články, aktuality.

Vydavatel: IDA

Text-Mining Research Group : University of West Bohemia

textmining.zcu.cz [aktuální verze]

Stránky pracovní skupiny zabývající se vývojem softwaru na zpracování velkého množství dat za účelem odhalení plagiátů. Informace o skupině, výzkum, publikace s vybraným plným textem

Vydavatel: Západočeská univerzita. Fakulta aplikovaných věd

1