Zobrazení: vizuální, textové

Intelligent data analysis research lab : IDA

ida.felk.cvut.cz [aktuální verze]

Stránky výzkumné skupiny zaměřené na vytváření algoritmů pro efektivní data mining a zdokonalení extrakce relativních dat. Informace o projektech, členové, vydané články, aktuality.

Vydavatel: IDA

1