Zobrazení: vizuální, textové

Open access.cz

openaccess.cz [aktuální verze]

Stránky iniciativy, která se v letech 2010-2021 zabývala problematikou otevřeného přístupu k vědeckým informacím a budováním otevřených repozitářů. Součástí průvodce Jak být open access, který shrnuje kroky, jaké mohou podniknout na podporu otevřeného přístupu jednotliví aktéři vědecké komunikace, a vysvětluje z jejich pohledu výhody, které jim otevřený přístup přináší.

Vydavatel: Iniciativa otevřeného přístupu AKVŠ ČR

Licence: CC BY 4.0

Průvodce informacemi o vědě a výzkumu

www.veda.cz [aktuální verze]

Aktuality, články, události z oblasti české vědy. Součástí je i databáze známých vědců a metodika hodnocení vědy a výzkumu a recenze knih z tohoto oboru. Cílem portálu Věda.cz je shromažďovat informační zdroje pro pracovníky v oblasti vědy a výzkumu

Vydavatel: Mathan Praha

1