Zobrazení: vizuální, textové

International Journal of Advances in Telecommunications, Electrotechnics, Signals and Systems

www.ijates.org [aktuální verze]

Odborný časopis přinášející nejnovější poznatky a dosud nepublikované výsledky výzkumu a vývoje v oblasti elektroniky.

Vydavatel: International Science and Engineering Society

Radioengineering : proceedings of Czech and Slovak technical universities

radioeng.cz [aktuální verze]

Odborný recenzovaný časopis v angličtině s mezioborovým zaměřením z oblasti radiotechniky, radioelektroniky a radioelektronických systémů. Dvakrát ročně (červen, prosinec) vychází speciální čísla zaměřená na vybraná aktuální nebo významná témata.

Vydavatel: Vysoké učení technické. Ústav radioelektroniky

1