Zobrazení: vizuální, textové

doc. PhDr. Josef Prokeš, Ph.D.

www.fi.muni.cz/~qprokes/ [aktuální verze]

Výukové materiály a prezentace k předmětům doc. PhDr. Josefa Prokeše, Ph.D působícího na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity v Brně. Materiály jsou z následujících oblastí: obecná a alternativní didaktika, vývojová a sociální psychologie pro učitele, školní pedagogika, folková hudba, psychologie v informatice, kultura postmoderny, interpretace textů. Stránky taktéž obsahují kompletní bibliografii Josefa Prokeše

Vydavatel: Prokeš, Josef

1