Zobrazení: vizuální, textové

doc. PhDr. Josef Prokeš, Ph.D.

www.fi.muni.cz/~qprokes/ [aktuální verze]

Výukové materiály a prezentace k předmětům doc. PhDr. Josefa Prokeše, Ph.D působícího na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity v Brně. Materiály jsou z následujících oblastí: obecná a alternativní didaktika, vývojová a sociální psychologie pro učitele, školní pedagogika, folková hudba, psychologie v informatice, kultura postmoderny, interpretace textů. Stránky taktéž obsahují kompletní bibliografii Josefa Prokeše

Vydavatel: Prokeš, Josef

E-psychologie : elektronický časopis ČMPS

e-psycholog.eu [aktuální verze]

Jedná se o elektronický odborný časopis určený všem zájemcům o psychologii. Publikuje původní články z výzkumu a praxe, přehledové studie, zprávy ze zajímavých akcí a recenze knih

Vydavatel: Českomoravská psychologická společnost

Jeronýmovo

klimes.mysteria.cz [aktuální verze]

Stránky známého českého psychologa obsahují souhrn jeho publikační činnosti (disertační práce, učební materiály, články, komentáře) a aktuality z jeho života

Vydavatel: Klimeš, Jeroným

Pražská skupina školní etnografie

userweb.pedf.cuni.cz/kpsp/etnografie/ [aktuální verze]

Stránky obsahující výzkumné zprávy o získávaných dovednostech žáků všech tříd základních škol v rámci vzdělávacího procesu.

Vydavatel: Pražská skupina školní etnografie

Prolegomena Scénotestu : internetový časopis se zaměřením na projektivní a vývojovou psychodiagnostiku

www.phil.muni.cz/~hump/Scenotest_Prolegomena_CZE/ [aktuální verze]

Webovská prezentace o projektivní metodě Scénotestu, která se uplatňuje v psychodiagnostice. Články, případové studie

Vydavatel: Masarykova univerzita. Psychologický ústav

Specializační studium výchovného poradenství PedFUK

www.ssvp.wz.cz [aktuální verze]

Studijní texty z oblasti obecné, vývojové, sociální, pedagogické psychologie a psychopatologie

Vydavatel: Valentová, Lidmila

1