Zobrazení: vizuální, textové

Musica sacra : občanské sdružení chrámových hudebníků

www.musicasacra.cz [aktuální verze]

Stránky občanského sdružení Musica sacra usilující o zkvalitnění hudební složky liturgie. Součástí je Zpravodaj Musica sacra, obsahující články z oblasti liturgické hudby a informace se zaměřením na varhanickou službu

Vydavatel: Musica sacra

Rieger-Kloss : stavba varhan od roku 1873

rieger-kloss.cz [aktuální verze]

Informace o výrobě varhan včetně nákresů dílů, historii a současnosti podniku. Součástí seznam vyráběných nástrojů, zvukové záznamy skladeb a noviny Rieger Klos.

Vydavatel: Rieger-Kloss Varhany

Varhaníci on-line : Stránky pro varhaníky a ctitele varhan

www.varhany.org [aktuální verze]

Webové stránky, kde jsou zveřejněny články z varhanické praxe. Obsahují informace o organologii, harmonii, liturgii

Vydavatel: Michálková, Alena; Marek, Pavel

Varhany.ic.cz : nahrávky varhan

varhany.varhanici.info [aktuální verze]

Webové stránky s dokumentačními nahrávkami kostelních varhan z různých míst České republiky

Vydavatel: Weissar, Tomáš

1