Zobrazení: vizuální, textové

Rieger-Kloss : stavba varhan od roku 1873

rieger-kloss.cz [aktuální verze]

Informace o výrobě varhan včetně nákresů dílů, historii a současnosti podniku. Součástí seznam vyráběných nástrojů, zvukové záznamy skladeb a noviny Rieger Klos.

Vydavatel: Rieger-Kloss Varhany

1