Zobrazení: vizuální, textové

Bookstart : s knížkou do života

www.sknizkoudozivota.cz [aktuální verze]

Stránky projektu podporujícího čtenářskou gramotnost, tím, že knihovny nabídnou bezplatnou registraci nově narozeným občánkům a obdarují je sadou knížek. Součástí informace o projektu, rady, metodiky, návody jak podpořit čtení u dětí a zpravodaj.

Vydavatel: Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR

1