Zobrazení: vizuální, textové

Historický ústav

www.phil.muni.cz/wuhi/ [aktuální verze]

Stránky Historického ústavu na Masarykově univerzitě publikují informace o ústavu obecně a o studiu pro studenty i uchazeče o studium. Lze zde také nalézt informace o výzkumných projektech probíhajících na ústavu, publikacích a vydávaných odborných časopisech. Zveřejňují také krátké články s aktualitami a zajímavostmi.

Vydavatel: Masarykova univerzita. Historický ústav

1