Zobrazení: vizuální, textové

Akademie múzických umění v Praze

amu.cz [aktuální verze]

Informace o akademii, činnosti, studiu, umění, vědě, výzkumu, studijních programech a dalším.

Vydavatel: Akademie múzických umění v Praze

Asociace vysokoškolských poradců

www.asociacevsp.cz [aktuální verze]

Stránky neziskové organizace sdružující akademické pracovníky a další zaměstnance působící na vysokých školách poskytující poradenské služby. Součástí organizační struktura, řešené projekty, pořádané konferencea konference, oborové publikace, adresář VŠ poraden.

Vydavatel: Asociace vysokoškolských poradců

Augustin : zkvalitnění a rozšíření možnosti studia na Univerzitě Hradec Králové pro studenty se specifickými vzdělávacími potřebami

www.augustin-uhk.cz [aktuální verze]

Stránky projektu, který se snaží rozvíjet inkluzivní prostředí na Univerzitě Hradec Králové. Obsahuje popis projektu, výstupy.

Vydavatel: Univerzita Hradec Králové. Augustin - středisko pro studenty se specifickými potřebami

ČVUT Fakulta elektrotechnická

www.fel.cvut.cz [aktuální verze]

Fakulta vychovává vysokoškolsky vzdělané odborníky v oblasti elektrotechniky, sdělovací techniky, automatizace, informatiky a výpočetní techniky. Informace o fakultě, studiu, výzkumu a aktuálním dění.

Vydavatel: ČVUT. Elektrotechnická fakulta

Dža dureder

www.dzadureder.cz [aktuální verze]

Cílem projektu Dža dureder bylo kvalitně připravit romské studenty středních škol na přijímací zkoušky na vysoké školy. Zdroj obsahuje informace o nabídce studijních vysokoškolských oborů, o přijímacích zkouškách obecně i praktických stránkách studia.

Vydavatel: Občanské sdružení Slovo 21

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

frrms.mendelu.cz [aktuální verze]

Informace o fakultě, studiu, vědecké a výzkumné činnosti

Vydavatel: Mendelova univerzita. Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

i-Forum

iforum.cuni.cz [aktuální verze]

Webová stránka informující o Univerzitě Karlově. Součástí je pdf verze časopisu Forum (čtvrtletně)

Vydavatel: Univerzita Karlova. Redakce

Katedra anglistiky a amerikanistiky

www.phil.muni.cz/wkaa/ [aktuální verze]

Informace o katedře, zaměstnancích, výuce, výzkumu a aktuálním dění.

Vydavatel: Masarykova univerzita. Katedra anglistiky a amerikanistiky

Katedra aplikované matematiky

www.am.vsb.cz [aktuální verze]

Informace o katedře, zaměstnancích, studiu, výzkumu a seminářích. Součástí studijní materiály a abstrakty odborných publikací.

Vydavatel: Vysoká škola báňská - TU. Katedra aplikované matematiky

Katedra aplikované matematiky

kap.fp.tul.cz [aktuální verze]

Stránky katedry, jejímž úkolem je zajistit výuku matematiky aplikované do dalších vědních oborů. Informace o katedře, zaměstnancích a výuce, součástí didaktická knihovnička.

Vydavatel: Technická univerzita v Liberci. Katedra aplikované matematiky

Katedra českého jazyka a literatury s didaktikou

df.osu.cz/kcd/ [aktuální verze]

Stránky katedry zaměřené na přípravu učitelů pro základní školy a budoucích odborníků v oblasti bohemistiky. Informace o personálním složení, studiu, výzkumné činnosti.

Vydavatel: Ostravská univerzita. Katedra českého jazyka a literatury s didaktikou

Katedra didaktiky matematiky

www.karlin.mff.cuni.cz/katedry/kdm/ [aktuální verze]

Katedra zajišťuje veškerou výuku deskriptivní geometrie a didaktických disciplin spjatých s matematikou. Součástí informace o katedře, bakalářské, seminární a diplomové práce studentů.

Vydavatel: Univerzita Karlova. Matematicko-fyzikální fakulta. Katedra didaktiky matematiky

1 2 3