Zobrazení: vizuální, textové

International Scientific Conference Competition = Mezinárodní vědecká konference Konkurence

www.vspj.cz/conference-competition [aktuální verze]

Sborník z konference Konkurence zaměřené na nástroje konkurenceschopnosti podniků, konkurenční výhody, konkurenční pozice regionů a další teoretické a praktické aspekty konkurence.

Vydavatel: Vysoká škola polytechnická Jihlava

1