Zobrazení: vizuální, textové

Business leaders forum

www.blf.cz [aktuální verze]

Sdružení prosazuje dodržování etiky v podnikatelské praxi, naplňování společenské odpovědnosti firem (CSR) a podporuje spolupráci mezi firemním, veřejným a neziskovým sektorem. Obsahuje mimo jiné el. publikace na téma CSR nebo rovných příležitostí, případové studie, Zpravodaj společnosti BLF nebo Online databázi CSR v ČR

Vydavatel: Business leaders forum

Centrum pro sociální a ekonomické strategie : CESES : Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova

ceses.cuni.cz [aktuální verze]

Informace o aktivitách vědeckého Centra pro sociální a ekonomické strategie. Odborné informace, aktuality, organizační struktura

Vydavatel: Univerzita Karlova. Centrum pro sociální a ekonomické strategie

Enterprise Europe network Česká republika

www.enterprise-europe-network.cz [aktuální verze]

Celoevropská síť zaměřená na poskytování podpůrných služeb a informací pro rozvoj inovačního podnikání. Informace související s podnikáním na evropském trhu, poradenství a asistence v oblasti technologického transferu a inovací, zvyšování informovanosti o možnostech finančních dotací, grantů a jiných forem podpory vhodných pro české žadatele

Vydavatel: Akademie věd ČR. Technologické centrum

International Scientific Conference Competition = Mezinárodní vědecká konference Konkurence

www.vspj.cz/conference-competition [aktuální verze]

Sborník z konference Konkurence zaměřené na nástroje konkurenceschopnosti podniků, konkurenční výhody, konkurenční pozice regionů a další teoretické a praktické aspekty konkurence.

Vydavatel: Vysoká škola polytechnická Jihlava

Journal of competitiveness

www.cjournal.cz [aktuální verze]

Výsledky základního i aplikovaného výzkumu v oblasti konkurenceschopnosti napříč jednotlivými větvemi ekonomické teorie i praxe.

Vydavatel: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Národní klastrová asociace

www.nca.cz [aktuální verze]

Cílem asociace je koordinovaný a udržitelný rozvoj klastrových iniciativ a rozvíjení klastrové politiky v České republice na bázi koncentrace znalostí, zkušeností a expertízy pro posílení konkurenceschopnosti ČR. Součástí katalog českých klastrů, seznam evropských klastrových projektů s účastí českých partnerů,publikace o klastrech aj.

Vydavatel: Národní klastrová asociace

Společenská odpovědnost firem : nový faktor firemní konkurenceschopnosti

csr-online.cz [aktuální verze]

Stránky věnované konceptu Společenské odpovědnosti firem (CSR). Formou deníku na příkladu konkrétní firmy zprostředkovávají zkušenosti z implementace CSR do firemní praxe. Obsahují mimo jiné online příručku Průvodce CSR, praktické rady a tipy, databázi dobrých příkladů z praxe a online poradnu

Vydavatel: Business leaders forum

Vzdělávací středisko na podporu demokracie

www.pcfpd.cz [aktuální verze]

Informace o středisku a projektech, součástí plné texty publikací.

Vydavatel: Vzdělávací středisko na podporu demokracie

1