Zobrazení: vizuální, textové

Romanica Olomucensia

romanica.upol.cz [aktuální verze]

Stránky odborného časopisu zaměřeného na lingvistiku, literaturu, překlady a kulturu románských zemí, vedle odborných studií jsou v periodiku publikované také recenze. Příspěvky jsou publikovány v románských jazycích se dvěma abstrakty, jedním v angličtině a druhým v jazyce příspěvku.

Vydavatel: Univerzita Palackého

Licence: CC BY-NC-ND 4.0
1