Zobrazení: vizuální, textové

Écho des études romanes : revue semestrielle de linguistique et littératures romanes

www.eer.cz [aktuální verze]

Odborný recenzovaný časopis se zaměřením na románské jazyky. Přináší články z oblasti lingvistiky i literatury. Plné texty od prvního čísla.

Vydavatel: Jihočeská univerzita. Filozofická fakulta

Romanica Olomucensia

romanica.upol.cz [aktuální verze]

Stránky odborného časopisu zaměřeného na lingvistiku, literaturu, překlady a kulturu románských zemí, vedle odborných studií jsou v periodiku publikované také recenze. Příspěvky jsou publikovány v románských jazycích se dvěma abstrakty, jedním v angličtině a druhým v jazyce příspěvku.

Vydavatel: Univerzita Palackého

Licence: CC BY-NC-ND 4.0

Ústav románských jazyků a literatur

www.phil.muni.cz/wurj/ [aktuální verze]

Stránky ústavu zajišťujícího výuku v oblasti románských jazyků, literatury a reálií. Informace o studiu, vědě a výzkumu, publikační činnosti.

Vydavatel: Masarykova univerzita. Ústav románských jazyků a literatur

Ústav románských studií

urs.ff.cuni.cz [aktuální verze]

Stránky Ústavu románských studií. Informace o organizační struktuře a personálním obsazení, studiu, vědě a výzkumu včetn ěpublikační činnosti.

Vydavatel: Univerzita Karlova. Ústav románských studií

1