Zobrazení: vizuální, textové

Česká společnost experimentální biologie rostlin

csebr.cz [aktuální verze]

Organizace zastřešuje rostlinné fyziology (botaniky). Informace o domácí spolkové činnost a aktivity pořádané ve spolupráci se zahraniční vědeckou obcí. Součástí stránek jsou obsahy Bulletinu ČSEBR, ročník 2009 je již přístupný v elektronické podobě

Vydavatel: Česká společnost experimentální biologie rostlin

Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i. : poznáváme svět rostlin

www.ueb.cas.cz [aktuální verze]

Stránky ústavu zaměřeného na výzkum v oblasti rostlinné biologie, konkrétně v rostlinné genetice, fyziologii, fytopatologii a biotechnologiích. Stránky obsahují informace o ústavu, výzkumu a vydaných publikacích.

Vydavatel: Akademie věd ČR. Ústav experimentální botaniky

1