Zobrazení: vizuální, textové

Atlas houbových organismů

old.botany.upol.cz/atlasy/system/index.php [aktuální verze]

Výukový materiál obsahující informace o houbových organismech, životní strategie hub a systém hub.

Vydavatel: Univerzita Palackého. Přírodovědecká fakulta. Katedra botaniky. Oddělení fytopatologie

Licence: CC BY-NC 4.0

Škůdci

skudci.com [aktuální verze]

Přehled živočišných a rostlinných škůdců, plísní, hub a také užitečných živočichů.

Vydavatel: Drtina, David

Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i. : poznáváme svět rostlin

www.ueb.cas.cz [aktuální verze]

Stránky ústavu zaměřeného na výzkum v oblasti rostlinné biologie, konkrétně v rostlinné genetice, fyziologii, fytopatologii a biotechnologiích. Stránky obsahují informace o ústavu, výzkumu a vydaných publikacích.

Vydavatel: Akademie věd ČR. Ústav experimentální botaniky

1