Zobrazení: vizuální, textové

Ekospotřebitel.cz

ekospotrebitel.cz [aktuální verze]

Webové stránky věnované ekologickému spotřebitelství - jak žít, abychom co nejméně zatěžovali životní prostředí

Vydavatel: Rosa - společnost pro ekologické informace a aktivity

Podepsat můžeš, přečíst musíš! : váš podpis znamená mnoho!

vaspodpis.cz [aktuální verze]

Informace o rizicích při uzavírání smlouvy o půjčce (spotřebitelský úvěr): smluvní podmínky, řešení případných sporů, možnost odstoupit od smlouvy. Cílem je osvěta spotřebitele a minimalizace rizika jeho pádu do dluhové pasti

Vydavatel: Sdružení českých spotřebitelů

Sdružení českých spotřebitelů : SČS

konzument.cz [aktuální verze]

Informace o činnosti Sdružení českých spotřebitelů, jehož hlavním cílem je podpořit výměnu informací o řešení spotřebitelských sporů a zaměřit se na prevenci ochrany zájmů spotřebitelů. Web obsahuje aktuality z oblasti spotřebitelských práv a volně přístupné vydané publikace

Vydavatel: Sdružení českých spotřebitelů

Spotřebitel.cz : poradenský, vzdělávací a informační servis

spotrebitel.cz [aktuální verze]

Webová stránka přinášející rady a informace pro spotřebitele. Bezplatná právní poradna, ochrana spotřebitele, spotřebitelské testy, reportáže z průběhu reklamací

Vydavatel: Spotřebitel.cz

1