Zobrazení: vizuální, textové

Laboratorní technika

www.ped.muni.cz/wchem/sm/hc/labtech/ [aktuální verze]

Informace o základním vybavení chemické laboratoře, laboratorní řád a bezpečnost práce, postup při základních laboratorních operacích, návody na uskutečnění vybraných chemických procesů, toxikologie chemických látek

Vydavatel: Masarykova univerzita. Pedagogická fakulta. Katedra chemie

1