Zobrazení: vizuální, textové

Asociace pro urbanismus a územní plánování : AUÚP

www.urbanismus.cz [aktuální verze]

Množství veřejných dokumentů (výroční zprávy, výsledky hospodaření), seznam členů, profesní profil, organizované akce a odborné texty o územních plánech. Součástí je také fotogalerie vybraných urbanistických řešení v evropských metropolích

Vydavatel: Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR

1