Zobrazení: vizuální, textové

Asociace pro urbanismus a územní plánování : AUÚP

www.urbanismus.cz [aktuální verze]

Množství veřejných dokumentů (výroční zprávy, výsledky hospodaření), seznam členů, profesní profil, organizované akce a odborné texty o územních plánech. Součástí je také fotogalerie vybraných urbanistických řešení v evropských metropolích

Vydavatel: Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR

Fakulta životního prostředí

www.fzp.czu.cz [aktuální verze]

Domovská stránka fakulty, obsahuje informace o fakultě, zaměstnancích, studiu, projektech, výzkumu a jednotlivých katedrách.

Vydavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze. Fakulta životního prostředí

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy : IPR Praha

www.uppraha.cz [aktuální verze]

Portál obsahuje informace o územním plánování v Praze, zásadách územního rozvoje a strategickém plánu. Součástí stránek jsou výkresy územního plánu, územně analytické podklady a stavební uzávěrky online.

Vydavatel: Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy

Kraj Vysočina : oficiální internetové stránky kraje Vysočina

www.kr-vysocina.cz [aktuální verze]

Oficiální stránky kraje Vysočina. Informace o samosprávě, krajském úřadu, kraji, dopravě, kultuře, památkách a dalším.

Vydavatel: Kraj Vysočina

Letná sobě! : architektonická iniciativa pro smysluplný rozvoj letenské čtvrti

letnasobe.cz [aktuální verze]

Stránky architektonické iniciativy, která se zabývá rozvojem městské čtvrti Letná. Informace o územním rozvoji, pořádaných akcích a architektuře.

Vydavatel: Wlazel, Adam

Licence: CC BY-NC 4.0

Magistrát města Karlovy Vary

www.mmkv.cz [aktuální verze]

Informace o magistrátu, samosprávě, zahraničních vztazích, územním plánování, příspěvkových organizacích a aktuálním dění ve městě. Součástí Karlovarské Radniční listy a Karlovarský týdeník.

Vydavatel: Statutární město Karlovy Vary

Moravskoslezský kraj

www.msk.cz [aktuální verze]

Oficiální stránky Moravskoslezského kraje. Informace o krajském úřadu, cestovním ruchu, kultuře, dopravě, školství, životním prostředí, zdravotnictví a památkách v kraji.

Vydavatel: Moravskoslezský kraj

Plzeňský kraj : nejlepší místo pro život

www.kr-plzensky.cz [aktuální verze]

Oficiální stránky Plzeňského kraje. Informace o krajském úřadu, ekonomice, dopravě, cestovním ruchu, kultuře, památkové péči, regionu a životním prostředím kraje.

Vydavatel: Plzeňský kraj

Regionální rozvoj mezi teorií a praxí

www.regionalnirozvoj.eu [aktuální verze]

Posláním odborného recenzovaného časopisu je vytvořit odbornou platformu propojující akademickou sféru s širokou odbornou veřejností věnující se problematice regionálního rozvoje ve všech jejích aspektech.

Vydavatel: Civitas per Populi

Ústav územního rozvoje : UUR

www.uur.cz [aktuální verze]

Stránky Ústavu územního rozvoje, jehož cílem je poskytování odborného zázemí a pomoc při výkonu všech kompetencí Ministerstva pro místní rozvoj. Web obsahuje publikační činnost (plné texty) ústavu, časopis Urbanismus a územní rozvoj (plné texty), informace o ústavu (organizační schéma, výroční správy), právní předpisy ke stavebnímu právu a další informace

Vydavatel: Ústav územního rozvoje

Útvar rozvoje hlavního města Prahy

urm.cz [aktuální verze]

Informace o organizaci, Praze, územním plánování, strategii rozvoje, projektech EU a výstavách. Součástí aktuality, koncepce, studie a analytické materiály.

Vydavatel: Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy

1