Zobrazení: vizuální, textové

Katedra fyzikální chemie při fakultě Chemicko-technologické univerzity Pardubice

kfch.upce.cz [aktuální verze]

Informace o struktuře, zaměstnancích, studentech, studiu a výzkumných projektech katedry

Vydavatel: Univerzita Pardubice. Katedra fyzikální chemie

Licence: CC BY-NC-SA 3.0 CZ
1