Zobrazení: vizuální, textové

Fakta a data : portál životního prostředí ČR

portal.cenia.cz [aktuální verze]

Portál informací o životním prostředí v České republice. Obsahuje přehled zdrojů orientovaných na ovzduší, vodu, ochranu přírody a tvorbu krajiny, odpady, půdu a integrovanou prevenci

Vydavatel: CENIA

Integrovaná prevence a omezování znečištění : IPPC

ippc.mzp.cz [aktuální verze]

Integrovaná prevence a omezování znečištění je pokročilým způsobem regulace vybraných průmyslových a zemědělských činností při dosažení vysoké úrovně ochrany životního prostředí jako celku. Cílem IPPC je předcházet vzniku znečištění, případně omezování jeho vzniku, pomocí volby vhodných výrobních postupů a technologií.

Vydavatel: Ministerstvo životního prostředí

Licence: CC BY-NC-ND 3.0 CZ
1