Zobrazení: vizuální, textové

Abeceda malých vodních pohonů

mve.energetika.cz [aktuální verze]

Malá encyklopedie věnující se využití vodní síly, vysvětlení vodních staveb a zařízeních a jejich ekologických dopadů. Součástí fotogarfie strojů.

Vydavatel: Ekowatt

Auto*mat

auto-mat.cz [aktuální verze]

Iniciativa za bezpečnou, zdravou a živou Prahu podporující rozvoj cyklistické, pěší a veřejné dopravy v Praze. Zahrnuty jsou články o dopravní situaci v Praze, fotogalerie

Vydavatel: Auto*mat

CENIA : česká informační agentura životního prostředí

cenia.cz [aktuální verze]

Informace o environmentální politice a vzdělávání, odpadovém hospodářství, posuzování vlivů na životní prostředí, Agendě 21, integrovaném registru znečišťování, ekoznačení apod.

Vydavatel: CENIA

Centrum pro otázky životního prostředí : Univerzita Karlova v Praze

cozp.cuni.cz [aktuální verze]

Domovská stránka COŽP obsahuje informace o jeho historii, struktuře a organizaci, pracovnících, projektech a studijních programech. Centrum se zaměřuje na výzkum v oblasti životního prostředí a udržitelného rozvoje.

Vydavatel: Univerzita Karlova. Centrum pro otázky životního prostředí

Český portál ekopsychologie : o vztahu k přírodě a životnímu prostředí

www.vztahkprirode.cz [aktuální verze]

Webový portál mapující mladý vědní obor ekopsychologie. Jedná se vědeckou disciplínu, která studuje lidské prožívání přírody v kontextu environmentálních, sociálních, kulturních a ekonomických podmínek prostředí a chování ovlivňující životní prostředí

Vydavatel: Krajhanzl, Jan

Český svaz ochránců přírody

csop.cz [aktuální verze]

Informace o ochraně a obnově přírody, krajiny a životního prostředí, výchově a podpoře trvale udržitelného života

Vydavatel: Český svaz ochránců přírody

Český svaz ochránců přírody Kněžice : ČSOP Kněžice

www.csopknezice.cz [aktuální verze]

Stránky organizace, která je také Regionálním centrem Českého svazu ochránců přírody pro Vysočinu. Obsahují informace o její činnosti, ekologické výchově a o ekocentru.

Vydavatel: Český svaz ochránců přírody. Základní organizace Kněžice

Český svaz ochránců přírody Regionální sdružení Iris Prostějov

www.iris.cz [aktuální verze]

Stránky sdružení, které je zároveň Regionálním centrem ČSOP pro Olomoucký kraj. Obsahuje informace o sdružení, jeho činnosti v oblasti ochrany přírody a životního prostředí.

Vydavatel: Český svaz ochránců přírody. Regionální sdružení Iris Prostějov

Český svaz ochránců přírody Valašské Meziříčí

www.ochranci.cz [aktuální verze]

Stránky regionálního centra ČSOP pro Severní Moravu. Svaz se zabývá ochranou přírody, péčí o zeleň, budování naučných stezek a provozuje také ekocentrum a ekoporadnu.

Vydavatel: Český svaz ochránců přírody. Severomoravské regionální sdružení

Český svaz ochránců přírody Vlašim : chráníme přírodní a kulturní dědictví Podblanicka

www.csopvlasim.cz [aktuální verze]

Občanské sdružení, které se zabývá ochranou přírodního a kulturního dědictví především v oblasti Podblanicka. Provozuje také ekocentrum a pečuje o zraněná a nalezená zvířata. Informace o svazu, ekologické výchově, péči o zeleň a aktuality.

Vydavatel: Český svaz ochránců přírody. Základní organizace Vlašim

Doprava, zdraví a životní prostředí

dzzp.cdv.cz/ [aktuální verze]

Konference Doprava, zdraví a životní prostředí je organizována Centrem dopravního výzkumu. Webové stránky kromě aktuálního ročníku obsahují i archiv ročníků předešlých.

Vydavatel: Centrum dopravního výzkumu

ecoista

www.ecoista.cz [aktuální verze]

Stránky věnující se tématům udržitelnosti, cirkulární ekonomiky a ekologické transformace i budoucnosti energetiky, průmyslu a dopravy v ČR.

Vydavatel: Solutions and Services

Licence: CC BY-NC-SA 4.0
1 2 3 4