Zobrazení: vizuální, textové

Lidová řemesla : a lidová umělecká výroba v ČR

lidovaremesla.cz [aktuální verze]

Stránky o historii a současnosti lidových řemesel a lidové umělecké výroby. Součástí jsou informace o řemeslné technologii a dovednosti a databáze výrobců

Vydavatel: Národní ústav lidové kultury

1