Zobrazení: vizuální, textové

Státní oblastní archiv v Praze

www.soapraha.cz [aktuální verze]

Informace o struktuře archivu, pracovní činnosti, archivních fondech a sbírkách. Součástí jsou informace o podřízených okresních archivech

Vydavatel: Státní oblastní archiv v Praze

1