Zobrazení: vizuální, textové

Archivnictví

archivnictvi.ic.cz [aktuální verze]

Informace o archivnictví, metodologii práce archiváře a novinkách z této oblasti se zaměřením na jihočeské archivy

Vydavatel: Státní okresní archiv Strakonice

Česká archivní společnost

cesarch.cz [aktuální verze]

Webové stránky profesního sdružení archivářů. Obsahují stanovy, společenské aktivity, legislativu, vydané publikace. Zahrnut je též obsah zaniklého Archivního čtvrtletníku

Vydavatel: Česká archivní společnost

Česká informační společnost, o.s.

cisvts.cz [aktuální verze]

Stránky družení občanů, kteří pracují v některém z oborů zabývajících se vyhledáváním, uchováváním a zpřístupňováním informací odborného charakteru. Historie, stanovy, organizační řád, pořádané konference, odborné sekce a další informace.

Vydavatel: Česká informační společnost

Moravský zemský archiv v Brně

mza.cz [aktuální verze]

Informace o struktuře a organizaci, poskytovaných službách a archivních fondech.

Vydavatel: Moravský zemský archiv v Brně

Národní archiv

nacr.cz [aktuální verze]

Zdroj obsahuje informace o struktuře, službách, výzkumu a organizaci Národního archivu

Vydavatel: Národní archiv

Licence: CC BY-NC-SA 4.0

Státní oblastní archiv v Litoměřicích : archivy severních a severozápadních Čech

www.soalitomerice.cz [aktuální verze]

Stránky oblastního archivu, informace o jeho organizaci, fondech, součástí oblastní matriky.

Vydavatel: Státní oblastní archiv v Litoměřicích

Licence: CC BY-NC-ND 4.0

Státní oblastní archiv v Praze

www.soapraha.cz [aktuální verze]

Informace o struktuře archivu, pracovní činnosti, archivních fondech a sbírkách. Součástí jsou informace o podřízených okresních archivech

Vydavatel: Státní oblastní archiv v Praze

Tranzitdisplay

tranzitdisplay.cz [aktuální verze]

Webové stránky projektu s mezinárodním programem, který sleduje současné pozice a tendence v umění, kultuře a každodennosti. Zahrnují informace o projektu, výstavní činnosti, badatelských a dalších aktivitách.

Vydavatel: Tranzitdisplay

Licence: CC BY-NC-SA 4.0

Zemský archiv v Opavě

www.archives.cz [aktuální verze]

Informace o archivu, jeho pobočkách, historii a dalším. Součástí metodika, legislativa a digitální archiv.

Vydavatel: Zemský archiv v Opavě

1