Zobrazení: vizuální, textové

Sdružení bývalých politických vězňů

politicti-vezni.cz [aktuální verze]

Informace o činnosti Sdružení, stanovy. Zdroj obsahuje názory členů na dění ve společnosti, polemiky k událostem na politické scéně, články o komunistické totalitní době. Součástí časopis Věrni zůstali.

Vydavatel: Sdružení bývalých politických vězňů

1