Zobrazení: vizuální, textové

Česká společnost pro mechaniku

csm.cz [aktuální verze]

Stránky informují o České společnosti pro mechaniku, její organizaci a činnosti. Součástí Bulletin ČSM od roku 1966 a informace o ceně prof. Babušky pro mladé vědecké pracovníky

Vydavatel: Česká společnost pro mechaniku

1