Zobrazení: vizuální, textové

Česká společnost pro mechaniku

csm.cz [aktuální verze]

Stránky informují o České společnosti pro mechaniku, její organizaci a činnosti. Součástí Bulletin ČSM od roku 1966 a informace o ceně prof. Babušky pro mladé vědecké pracovníky

Vydavatel: Česká společnost pro mechaniku

Edutorium : Techmania

techmania.cz/edutorium/ [aktuální verze]

Články o fyzice a o významných vědcích a vynálezcích. Materiály související s exponáty z muzea Techmania zaměřeného na ukázky fyzikálních jevů

Vydavatel: Regionální technické muzeum

Encyklopedie fyziky

fyzika.jreichl.com [aktuální verze]

Encyklopedie fyziky je souborem hesel doplněných multimediálním obsahem pro vysvětlení jednotlivých fyzikálních jevů

Vydavatel: Reichl, Jaroslav

Engineering Mechanics

www.im.fme.vutbr.cz [aktuální verze]

Odborný časopis v angličtině zaměřený na mechaniku a její podobory. Dostupné též v tištěné podobě. Plné texty dostupné od roku 2007.

Vydavatel: Ing. Pavel Heriban

Fyzikální webové stránky : webFyzika

webfyzika.fsv.cvut.cz [aktuální verze]

Základní kurzy fyziky s použitím řešených příkladů i multimediálních materiálů.

Vydavatel: ČVUT. Fakulta stavební

1