Zobrazení: vizuální, textové

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

frrms.mendelu.cz [aktuální verze]

Informace o fakultě, studiu, vědecké a výzkumné činnosti

Vydavatel: Mendelova univerzita. Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

1