Zobrazení: vizuální, textové

Archeologické oddělení NPÚ Praha

archeopraha.cz [aktuální verze]

Informace o archeologickém odboru územně odborném pracovišti NPÚ v Praze. Seznam archeologických výzkumů na území Prahy, publikační činnost, projekty a granty, seznam stavebně historických průzkumů, aktuality

Vydavatel: Havrda, Jan

1