Zobrazení: vizuální, textové

Archaia

www.archaia.cz [aktuální verze]

Sdružení zajišťuje záchranné archeologické výzkumy, aktivity v oblasti archeologické památkové péče a vědecké projekty. Zahrnuty jsou informace o lokalitách, kterých se dotkl archeologický výzkum

Vydavatel: Archaia

Archaia Brno : obecně prospěšná společnost

archaiabrno.org [aktuální verze]

Nezisková společnost, jejímž posláním je ochrana, záchrana, dokumentace a výzkum archeologických, stavebních a jiných historických památek na území Moravského kraje. Součástí je popis projektů a fotogalerie

Vydavatel: Merta, David - Archaia Brno

Archeologické centrum Olomouc

www.ac-olomouc.cz [aktuální verze]

Příspěvková organizace, jejímž cílem je záchrana movitých a nemovitých archeologických památek na území Olomouckého kraje. Součástí jsou nálezové zprávy, fotogalerie

Vydavatel: Archeologické centrum Olomouc

Archeologické oddělení NPÚ Praha

archeopraha.cz [aktuální verze]

Informace o archeologickém odboru územně odborném pracovišti NPÚ v Praze. Seznam archeologických výzkumů na území Prahy, publikační činnost, projekty a granty, seznam stavebně historických průzkumů, aktuality

Vydavatel: Havrda, Jan

Archeologické rozhledy

archeologickerozhledy.cz [aktuální verze]

Recenzovaný časopis, založený r. 1949, je zaměřený na starší dějiny člověka a jeho hmotné kultury, vývoj životního prostředí i moderní směry archeologie, zejména v rámci střední Evropy. Přináší původní studie nadregionálního významu a zprávy o nové literatuře.

Vydavatel: Akademie věd ČR. Archeologický ústav. Praha

Licence: CC BY 4.0

Archeologické výzkumy ve Znojmě - Hradišti

www.znojmo-hradiste.wz.cz [aktuální verze]

Informace o výzkumu, historii Hradiště, archeologické praxi a památkách v okolí. Součástí odborné články a fotogalerie.

Vydavatel: Bílek, Libor; Kováčik, Josef

Archeologický ústav Akademie věd ČR, Brno

www.iabrno.cz [aktuální verze]

Ústav zabývající se výzkumem v oblasti pravěkých a časně středověkých dějin především na území Moravy a českého Slezska. Informace o ústavu, výzkumech, výzkumných střediscích a základnách.

Vydavatel: Akademie věd ČR. Archeologický ústav. Brno

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.

www.arup.cas.cz [aktuální verze]

Stránky informují o činnosti Archeologického ústavu města Prahy jako například o jeho struktuře, aktivitách, publikacích, výzkumu, zaměstnancích a knihovně

Vydavatel: Akademie věd ČR. Archeologický ústav. Praha

Archeologie a památky on-line

www.geo-cz.com/online/ [aktuální verze]

Zdroj informuje o archeologických výzkumech a o dokumentaci památek na území České republiky

Vydavatel: Šindelář, Jiří

Archeologie na dálnici D47 : projekt záchrany kulturního dědictví

www.archeologied47.cz [aktuální verze]

Informace o archeologickém výzkumu provedeném na archeologicky aktivním území. Součástí je kartografický materiál a přehled provedených výzkumů.

Vydavatel: Archeologické centrum Olomouc

Archeoskanzen Březno

www.archeoskanzenbrezno.cz [aktuální verze]

Archeoskanzen Březno je muzeum v přírodě, nacházející se na významné archeologické lokalitě. Stránky obsahují informace o archeoskanzenu, aktuálním dění a fotky z akcí.

Vydavatel: Oblastní muzeum v Lounech

Arcis : open archaeological database

arcis.ff.cuni.cz [aktuální verze]

Stránky jsou doplňkem k tištěným publikacím o archeologickém výzkumu v jižním Uzbekistánu. Obsahují informace a články o výzkumu a databázi archeologických nálezů.

Vydavatel: Univerzita Karlova. Ústav pro klasickou archeologii

1 2 3