Zobrazení: vizuální, textové

Asociace grafologů ČR

www.grafologiecr.cz [aktuální verze]

Články z oblasti grafologie, písmoznalectví, psychologie, historie písma a práva pro grafology. Součástí jsou ukázky rukopisů českých i světových osobností z oblasti kultury, sportu a vědy

Vydavatel: Asociace grafologů ČR

Briefcase Type Foundry

www.briefcasetype.com [aktuální verze]

Stránky projektu představující českou typografickou tvorbu. Briefcase Type Foundry digitalizuje návrhy písem, nabízí originální písma od mladých autorů a pomáhá publikovat starší, dosud nevydaná písma, vytvořená typografy a grafickými designéry. Součástí stránek ukázky tvorby.

Vydavatel: Briefcase Type Foundry

Grafologie a psychologie

ografologii.blogspot.com [aktuální verze]

Blog zaměřený na tématiku grafologie. Zabývá se obecnou grafologií, metodikou pro grafologický rozbor, typologií člověka z hlediska psychologie a znaky osobnostní psychologie, které lze pomocí grafologie odhalit

Vydavatel: Franče, Vojta

Licence: CC BY-NC-ND 3.0 CZ

Grafologie : psychologie písma

www.grafolog.cz [aktuální verze]

Zdroj obsahuje souhrnné poznatky z oblasti grafologie jako nauky o určování psychologického profilu uživatele na základě analýzy jeho rukopisu

Vydavatel: Jánský, Josef

Licence: CC BY-NC-ND 4.0

Grafologie ~ Psychologie písma ~ Sebepoznání

www.grafolog.estranky.cz [aktuální verze]

Informace o grafologii, ukázkové rozbory písma, podpisů a rukopisů, základní orientace v písmu a vysvětlení základních grafologických pojmů

Vydavatel: Sidor, Vasil

Radana Lencová

www.lencova.eu [aktuální verze]

Osobní stránky grafičky a kaligrafky, autorky nového písma Comenia Script, součástí ukázky z tvorby.

Vydavatel: Lencová, Radana

Licence: CC BY-NC-ND 3.0 CZ

Typofilos

www.typomil.com/typofilos/ [aktuální verze]

Blog zabývající se problematikou typografie a knižní grafiky je provozován v rámci projektu Typomil, kde se dále nachází i webové portfolio autora Martina Peciny

Vydavatel: Pecina, Martin

Typomil : písmo, typografie a sazba na webu

typomil.com [aktuální verze]

Webové stránky zabývající se problematikou tvorby písma a typografie. V rámci projektu je provozován i blog Typofilos a webové portfolio autora Martina Peciny

Vydavatel: Pecina, Martin

Www.pismoznalectvi.com

www.pismoznalectvi.com [aktuální verze]

Informace o oboru písmoznalectví a souhrn článků o tomto oboru zejména ve vztahu ke grafologii a užití písmoznalectví v soudních sporech a personalistice

Vydavatel: Zimmer, Jan

Licence: CC BY-NC-ND 3.0
1