Zobrazení: vizuální, textové

Geoscience engineering

geoscience.cz [aktuální verze]

Časopis v angličtině obsahující plné texty vědeckých a odborných příspěvků z oblasti výzkumu v geovědních oborech. Součástí dřívější ročníky Sborníku vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, Řady hornicko-geologické.

Vydavatel: Vysoká škola báňská - TU. Hornicko-geologická fakulta

Historie dolu Dukla v Havířově 1907 -2007

dul-dukla.webgarden.cz [aktuální verze]

Webové stránky o historii dolu Dukla s množstvím historických i současných fotografií

Vydavatel: Doležal, Jiří

Hornické muzeum Příbram

www.muzeum-pribram.cz [aktuální verze]

Stránky obsahují aktuální informace o expozici Hornického muzea v Příbrami, mapují jeho historii a zároveň uvádí informace z oboru archeologie a turistiky týkající se oblasti Příbramska.

Vydavatel: Hornické muzeum Příbram

Inertizace dusikem v dolech

homen.vsb.cz/~ada70/Nitrogen/cz/ [aktuální verze]

Stránky popisují možnost prevence důlních požárů a výbuchů pomocí dusíku. Popsány jsou případy v České republice, ale také v dalších zemích, např. ve Francii, Německu, Ukrajině apod.

Vydavatel: Adamus, Alois

Klub přátel Hornického muzea v Ostravě

hornicky-klub.info [aktuální verze]

Zdroj přináší informace z oblasti hornictví v Ostravském kraji. Součástí ostravský slovník.

Vydavatel: Klub přátel hornického muzea v Ostravě

Nejen hornictví.info

hornictvi.info [aktuální verze]

Zdroj obsahuji informace o hornictví z historické a praktické perspektivy.

Vydavatel: Konvička, Vladislav

Sdružení hornických a hutnických spolků České republiky

www.shhs-cr.eu [aktuální verze]

Informace o sdružení, historii a současnému stavu hornictví v ČR. Součástí hornický slovník.

Vydavatel: Sdružení hornických a hutnických spolků ČR

Vlastivědný spolek Rosicko-Oslavanska

rosicko-oslavansko.cz [aktuální verze]

Webová prezentace vlastivědného spolku zaměřeného na zachování hornických tradic a připomenutí více jak 240leté historie černouhelné pánve. Součástí stránek jsou Spolkové noviny, fotoarchiv a videoarchiv

Vydavatel: Vlastivědný spolek Rosicko-Oslavanska

Licence: CC BY-NC 3.0 CZ

Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. : VÚHU a.s.

vuhu.jednicky.cz [aktuální verze]

Ústav zaměřený na výzkum, vývoj, technické a expertní činnosti v hnědouhelném hornictví. Informace o společnosti, výzkumu, službách, aktualitách a Zpravodaji Hnědé uhlí.

Vydavatel: Výzkumný ústav pro hnědé uhlí

Zdař Bůh.cz

www.zdarbuh.cz [aktuální verze]

Stránky o českém hornictví, jeho zašlé slávě a současnosti.

Vydavatel: Kukutsch, Radovan

1