Zobrazení: vizuální, textové

Archeoskanzen Březno

www.archeoskanzenbrezno.cz [aktuální verze]

Archeoskanzen Březno je muzeum v přírodě, nacházející se na významné archeologické lokalitě. Stránky obsahují informace o archeoskanzenu, aktuálním dění a fotky z akcí.

Vydavatel: Oblastní muzeum v Lounech

Asociace muzeí a galerií České republiky

www.cz-museums.cz [aktuální verze]

Informace o událostech v českém muzejnictví, sdružení Asociace muzeí a galerií České republiky a rejstřík všech muzeí působících na území České republiky

Vydavatel: Asociace muzeí a galerií ČR

Brněnská muzejní noc

www.brnenskamuzejninoc.cz [aktuální verze]

Informace o akci, zapojených muzeích, galeriích, doprovodných akcích a aktuálním dění. Součástí archiv akce od roku 2009.

Vydavatel: Moravská galerie

Centrální evidence sbírek muzejní povahy České republiky

ces.mkcr.cz [aktuální verze]

Databáze obsahuje popis muzejních sbírek českých muzeí a galerií, které mají za základě zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy povinnost zažádat o zápis do centrální evidence sbírek

Vydavatel: Ministerstvo kultury

České farmaceutické muzeum

ceska-apatyka.cz [aktuální verze]

Informace o historii i současnosti muzea, jeho akcích a expozicích. Součástí také e-buletin Listy muzejní

Vydavatel: Dočkal, Martin

České muzeum stříbra : Kutná Hora

www.cms-kh.cz [aktuální verze]

Informace o historii, sbírkách a činnosti muzea. Součástí jsou i informace pro návštěvníky a aktuální výstavy a akce

Vydavatel: České muzeum stříbra

České muzeum výtvarných umění

www.cmvu.cz [aktuální verze]

Informace o Českém muzeu výtvarných umění v Praze, program výstav, sbírky, informace o historickém vývoji českého výtvarného umění. Součástí je seznam českých výtvarných umělců

Vydavatel: České muzeum výtvarných umění

Hornické muzeum Příbram

www.muzeum-pribram.cz [aktuální verze]

Stránky obsahují aktuální informace o expozici Hornického muzea v Příbrami, mapují jeho historii a zároveň uvádí informace z oboru archeologie a turistiky týkající se oblasti Příbramska.

Vydavatel: Hornické muzeum Příbram

ICOM Česká republika

icom-czech.mini.icom.museum/ [aktuální verze]

Stránky Mezinárodní rady muzeí ICOM. Cílem národních výborů ICOM je podporovat muzea a muzejní pracovníky při jejich vědecké práci, v péči o sbírky, při zvyšování vědecké kvalifikace.

Vydavatel: Mezinárodní rada muzeí. Český výbor

Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích

www.muzeumcb.cz [aktuální verze]

Stránky regionálního muzea poskytují zejména návštěvnické informace. Součástí je také přehled sbírek, program kulturních a vzdělávacích akcí v muzeu a informace o spolcích a klubech v muzeu.

Vydavatel: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích

Katedra UNESCO pro muzeologii a světové dědictví

www.phil.muni.cz/wune/ [aktuální verze]

Katedra UNESCO byla zřízena v prosinci 1994 jako první katedra UNESCO v České republice. V době svého založení šlo jedinou katedru UNESCO zaměřenou na muzeologii a světové dědictví na celém světě. Stránky obsahují informace o katedře, publikační činnost, vybrané aktivity z oblasti muzeologie, soupis knižního fondu knihovny katedry

Vydavatel: Masarykova univerzita. Katedra UNESCO pro muzeologii a světové dědictví

Masarykovo muzeum v Hodoníně

www.masaryk.info [aktuální verze]

Stránky muzea s historickým, etnografickým a archeologickým zaměřením. Specializovaným pracovištěm spojujícím Hodonín, Kyjov a Veselí je Regionální pracoviště pro lidovou kulturu. Kromě odborné a výstavní činnosti nabízejí všechna pracoviště akce a speciální programy pro školy a veřejnost.

Vydavatel: Masarykovo muzeum v Hodoníně

1 2 3 4 5 6 7 8