Zobrazení: vizuální, textové

Reforma justice

reformajustice.cz [aktuální verze]

Informace o novém trestním zákoníku, souhrnné novele občanského soudního řádu a novele zákona o soudech a soudcích.

Vydavatel: Ministerstvo spravedlnosti

1